Kontakt

 

Ombudsman
Ralf Bäckström
Tfn: 050 591 9935
E-post: vasa(at)aktiastiftelserna.fi

Styrelseordförande
Petri Sandkvist
Tfn: 040 521 5758
E-post: petri.sandkvist(at)anvianet.fi

Delegationsordförande
Katrina Domars-Brännkärr

Tfn: 050 545 3944
E-post: katrina.domars-brannkarr(at)abo.fi